نویسنده = شهناز مشایخ
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه معیارهای ویژگی کیفیت سود در صنایع دانش بنیان با صنایع دیگر

دوره 8، شماره 32، زمستان 1395، صفحه 49-62

شهناز مشایخ؛ صدیقه دوستیان


2. افشای حسابداری، کیفیت حسابداری، محافظه کاری شرطی و غیر شرطی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 53-70

شهناز مشایخ؛ شیوا میمنت آبادی


3. رابطه اندازه شرکت با نوسانات بازده سهام در شرایط مختلف بازار

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 69-86

شهناز مشایخ؛ نسیم حراف عمو قین


4. تاثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ها

دوره 3، شماره 9، بهار 1390، صفحه 1-22

علی رحمانی؛ شهناز مشایخ؛ مهدیه پور اعظم