نویسنده = مجتبی سعیدی
تعداد مقالات: 3
1. رابطه بین سرمایه فکری و بهره‌وریدر شرکت‌های دارویی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1395، صفحه 73-91

محمدرضا اولی؛ حسن حاجی زاده؛ مجتبی سعیدی


2. رابطه بین ویژگی‏های هیئت‌مدیره و انتخاب حسابرس

دوره 6، شماره 22، تابستان 1393، صفحه 1-28

محمد نمازی؛ مجتبی سعیدی


3. رابطه بین عناصر سرمایه فکری و مدیریت سود

دوره 5، شماره 18، تابستان 1392، صفحه 73-106

محمد حسین ستایش؛ مجتبی سعیدی؛ محمد حسین قدیریان آرانی