نویسنده = علی اصغر طاهر آبادی
تعداد مقالات: 2
1. اثر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی حسابرسی عملکرد مدیریت با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری

دوره 12، شماره 48، زمستان 1399، صفحه 229-266

سجاد عبدی پور؛ فرهاد شاه ویسی؛ فرشید خیر الهی؛ علی اصغر طاهر آبادی


2. روند تغییرات استانداردهای حسابداری و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری

دوره 6، شماره 22، تابستان 1393، صفحه 123-145

حمیدرضا وکیلی فرد؛ قدرت اله طالب نیا؛ هاشم نیکو مرام؛ علی اصغر طاهر آبادی