نویسنده = مهناز ربیعی
تعداد مقالات: 2
2. قابلیت اتکاء سودهای پیش بینی شده مندرج درگزارش های توجیهی افزایش سرمایه

دوره 3، شماره 12، زمستان 1390، صفحه 57-78

رویا دارابی؛ مهناز ربیعی؛ مهران فرهنگ رنجبر