نویسنده = محمد حسین ستایش
تعداد مقالات: 6
2. تاثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریان های نقدی آزاد

دوره 7، شماره 25، بهار 1394، صفحه 21-38

محمد حسین ستایش؛ محسن صالحی نیا


3. رابطه بین عناصر سرمایه فکری و مدیریت سود

دوره 5، شماره 18، تابستان 1392، صفحه 73-106

محمد حسین ستایش؛ مجتبی سعیدی؛ محمد حسین قدیریان آرانی


4. رابطه بین محافظه‌کاری مشروط و غیرمشروط با میزان پیش‌بینی سود

دوره 4، شماره 14، تابستان 1391، صفحه 65-90

محمد حسین ستایش؛ حمید رضا رضایی