نویسنده = آزیتا جهانشاد
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر مدت تصدی حسابرس و نوع حسابرس بر گزارشگری محافظه کارانه سود

دوره 5، شماره 18، تابستان 1392، صفحه 107-128

آزیتا جهانشاد؛ مرتضی نوایی لواسانی


2. بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت ها

دوره 2، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 25-46

زهرا پورزمانی؛ آزیتا جهانشاد؛ علی نعمتی؛ پروین فرهودی زارع


3. تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن اقلام صورت های مالی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 39-64

زهرا پورزمانی؛ آزیتا جهانشاد؛ علی حسین زائری