نویسنده = احمد خدامی پور
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر تجربه بر رفتارهای غیرارادی حسابرسان

دوره 11، شماره 41، بهار 1398، صفحه 197-228

عیسی اکبری نفت چالی؛ امید پور حیدری؛ احمد خدامی پور


2. تأثیر محافظه‌کاری حسابداری و مالکیت سهامداران نهادی بر مدیریت سود با استفاده از قانون بنفورد

دوره 10، شماره 39، پاییز 1397، صفحه 1-28

احمد خدامی پور؛ حجت حسینی نسب؛ افشین اشتریان


3. بررسی تأثیر عضویت در گروه تجاری بر نرخ مؤثر مالیاتی شرکتها

دوره 5، شماره 18، تابستان 1392، صفحه 129-150

احمد خدامی پور؛ میثم امینی نیا؛ محمد حسن فدوی