نویسنده = مهتاب توتچی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل تعیین کننده در ارایه به موقع صورت های مالی میان دوره ای

دوره 5، شماره 18، تابستان 1392، صفحه 151-173

بهمن بنی مهد؛ مهتاب توتچی