نویسنده = یحیی حساس یگانه
تعداد مقالات: 6
1. ارتباط گزارشگری مسئولیت اجتماعی با ارزش شرکت

دوره 12، شماره 45، بهار 1399، صفحه 1-20

یحیی حساس یگانه؛ حسینعلی سهرابی؛ محمد غواصی کناری


3. اثر انتخاب روش های حسابداری بر کیفیت سود

دوره 3، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 91-116

یحیی حساس یگانه؛ ملیحه کریمی


4. تاثیر حاکمیت شرکتی بر تصمیمات حسابرسان درباره ریسک و برنامه‌ریزی

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 41-66

یحیی حساس یگانه؛ ایمان داداشی


5. اثربخشی فرآیند حسابرسی در کشف اشتباهات و تحریف های با اهمیت در صورت های مالی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 49-76

یحیی حساس یگانه؛ یگانه آزاده مداحی