نویسنده = مهدی عربی
تعداد مقالات: 2
1. اثر تعدیل کننده‌ عدم اطمینان محیطی بر رابطه‌ بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 51-66

ولی خدادادی؛ مهدی عربی؛ صادق آل بوعلی


2. رابطه بین مدیریت سود و مربوط بودن اطلاعات حسابداری

دوره 4، شماره 14، تابستان 1391، صفحه 23-44

سید حسین سجادی؛ حسن فرازمند؛ مهدی عربی