نویسنده = زهرا پورزمانی
تعداد مقالات: 8
2. بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت ها

دوره 2، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 25-46

زهرا پورزمانی؛ آزیتا جهانشاد؛ علی نعمتی؛ پروین فرهودی زارع


3. تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن اقلام صورت های مالی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 39-64

زهرا پورزمانی؛ آزیتا جهانشاد؛ علی حسین زائری


4. بررسی کارایی الگوی لوجیت و تحلیل تمایزی چند متغیره در پیش بینی وضعیت مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 94-124

زهرا پورزمانی؛ افسانه توانگر حمزه کلایی؛ آوا کیارسی