نویسنده = رسول برادران حسن زاده
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر رفتار سرمایه گذاری

دوره 8، شماره 32، زمستان 1395، صفحه 139-170

رسول برادران حسن زاده؛ وحید تقی زاده خانقاه


2. بررسی رابطه تغییرات در ارزش دفتری و سود هرسهم با تغییرات قیمت سهام (با تاکید بر صورت های مالی میان دوره ای)

دوره 2، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 77-98

رسول برادران حسن زاده؛ یونس باد آور نهندی؛ حسین بارانی بناب