نویسنده = عباس افلاطونی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر مدت تصدی مدیرعامل برتداوم انتخاب حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 41، بهار 1398، صفحه 1-22

حسن زلقی؛ عباس افلاطونی؛ محمد برز آبادی فراهانی