نویسنده = محمدرضا نیکبخت
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر توانایی مدیریت بر رقابت در بازار محصول

دوره 10، شماره 40، زمستان 1397، صفحه 137-146

محمدرضا نیکبخت؛ علی قاسمی


2. تاثیر میزان تحصیلات و تجربه مدیران مالی بر روی میزان اهمیت و اعتماد آنها بر ابعاد مختلف کارت ارزیابی متوازن

دوره 7، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 1-22

محمدرضا نیکبخت؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ امیر حسین حسین پور