نویسنده = صدیقه پروانه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر رقابت در بازار محصول بر ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران

دوره 10، شماره 40، زمستان 1397، صفحه 171-186

سید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ صدیقه پروانه