نویسنده = علی بهرامی نسب
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر رقابت در بازار محصول بر ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران

دوره 10، شماره 40، زمستان 1397، صفحه 171-186

سید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ صدیقه پروانه


2. تأثیر راهبرد تنوع بخشی بر سودآوری شرکت‌ها

دوره 9، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 121-134

سید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ حسین بستانی؛ محمدرضا فخار منش


3. رابطه بین تصمیمات تامین مالی با انواع مدیریت سود

دوره 8، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 83-102

سید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ منصور احمدی مقدم