نویسنده = عسل بخشیان
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تمرکز مالکیت و درجه کنترل بر ارزش شرکت‌ در صنعت بیمه

دوره 9، شماره 33، بهار 1396، صفحه 29-50

مهدی صالحی؛ عسل بخشیان؛ فتانه داوطلب طوسی