نویسنده = وحید تقی زاده خانقاه
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین جریان‌های نقد آزاد و ناکارایی سرمایه‌گذاری

دوره 9، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 157-191

رسول عبدی؛ مهدی زینالی؛ وحید تقی زاده خانقاه


2. تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر رفتار سرمایه گذاری

دوره 8، شماره 32، زمستان 1395، صفحه 139-170

رسول برادران حسن زاده؛ وحید تقی زاده خانقاه