نویسنده = مهدی مرادی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی، عدم نقدشوندگی سهام و تمرکز مالکیت بر دقت پیش‌بینی سود

دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 193-216

علی ذوالفقاری؛ مهدی مرادی؛ مهدی بهنامه؛ زکیه مرندی


2. رابطه بین هوش هیجانی، هوش معنوی و عملکرد حسابرس

دوره 9، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 41-64

مهدی مرادی؛ یگانه السادات افشار ایمانی


3. رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقد

دوره 9، شماره 33، بهار 1396، صفحه 81-106

مهدی مرادی؛ مهدی جباری نوقابی؛ نعیمه بیات