نویسنده = مینا فیروز بخت
تعداد مقالات: 1
1. اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر بیش‌ارزشیابی سهام

دوره 7، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 73-92

سید محمود موسوی شیری؛ حسن خلعت بری؛ مینا فیروز بخت