نویسنده = احمد برگ بید
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت استفادة بهینه از دارایی‌ها

دوره 7، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 23-41

علی اسماعیل زاده؛ محمد محمودی؛ سید امین هادیان؛ احمد برگ بید