نویسنده = محمد نمازی
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر ساختار سررسید بدهی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1396، صفحه 1-30

محمد نمازی؛ زهره حاجیها؛ حسن چناری بوکت