نویسنده = علی امیری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کیفیت افشا بر عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 11، شماره 42، تابستان 1398، صفحه 159-178

غلامرضا کردستانی؛ نقی بهرامفر؛ علی امیری