نویسنده = فرشید خیر الهی
تعداد مقالات: 2
1. اثر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی حسابرسی عملکرد مدیریت با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری

دوره 12، شماره 48، زمستان 1399، صفحه 229-266

سجاد عبدی پور؛ فرهاد شاه ویسی؛ فرشید خیر الهی؛ علی اصغر طاهر آبادی


2. مدیریت سود واقعی، سطوح و ارزشیابی نگهداشت وجه نقد در شرکت‌ها

دوره 8، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 1-14

فرشید خیر الهی؛ اسحاق بهشور؛ فرزاد ایوانی