نویسنده = رضوان حجازی
تعداد مقالات: 1
1. اثر پوشش رسانه‌ای بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بازار سهام

دوره 9، شماره 33، بهار 1396، صفحه 107-124

جمال برزگری خانقاه؛ رضوان حجازی؛ فرزانه رضا زاده