نویسنده = مهدی علی نژاد سارو کلایی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر بیش اعتمادی مدیران برساختار سرمایه

دوره 8، شماره 31، پاییز 1395، صفحه 93-109

مهدی علی نژاد سارو کلایی؛ مریم صبحی