نویسنده = مریم حقیقت شهرستانی
تعداد مقالات: 1
1. خلق ارزش بر اساس سطوح فرصت‌های سرمایه گذاری

دوره 11، شماره 42، تابستان 1398، صفحه 179-202

سینا خردیار؛ مهدی حقیقت شهرستانی؛ مریم حقیقت شهرستانی