نویسنده = لاله فرخی پیله رود
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم

دوره 10، شماره 37، بهار 1397، صفحه 1-24

مهدی صالحی؛ لاله فرخی پیله رود