کلیدواژه‌ها = کیفیت حسابرسی
تعداد مقالات: 11
2. تأثیر مدت تصدی مدیرعامل برتداوم انتخاب حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 41، بهار 1398، صفحه 1-22

حسن زلقی؛ عباس افلاطونی؛ محمد برز آبادی فراهانی


4. رابطه بین شفافیت گزارشگری مالی و نرخ مؤثر مالیاتی

دوره 10، شماره 38، تابستان 1397، صفحه 1-30

یحیی حساس یگانه؛ اسحاق بهشور؛ مسعود شکری کیانی


5. تأثیر تعدیل کنندگی کیفیت و تداوم حسابرسی بر رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود

دوره 10، شماره 37، بهار 1397، صفحه 195-214

امیر علی بندریان؛ ابراهیم وحیدی الیزئی؛ فرامرز مقصودی


6. اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی: نقد نظری، نقد روش پژوهش و ارائه پیشنهادات

دوره 9، شماره 34، تابستان 1396، صفحه 31-60

فخرالدین محمد رضایی؛ احمد یعقوب نژاد


7. اثرکیفیت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری و ارائه گزارش حسابرسی مشروط

دوره 8، شماره 29، بهار 1395، صفحه 97-124

حمیدرضا وکیلی فرد؛ قدرت اله طالب نیا؛ امید صباغیان طوسی


8. رابطه بین کیفیت حسابرسی با نسبت نقدینگی، بازده سرمایه در گردش و ضریب سهام

دوره 7، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 57-74

مهدی صالحی؛ سمانه زمانی مقدم


9. تغییر حسابرس و نوع گزارش حسابرسی

دوره 7، شماره 25، بهار 1394، صفحه 39-54

حمید رضا وکیلی فرد؛ سامان محمدی


10. تأثیر ساختار مالکیت بر کیفیت حسابرسی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1393، صفحه 99-115

رسول برادران حسنزاده؛ یونس بادآور نهندی؛ سمیه اسماعیلی گنجینه کتاب


11. کیفیت حسابرسی، کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام

دوره 4، شماره 14، تابستان 1391، صفحه 91-110

مهدی مرادزاده فرد؛ مجتبی عدیلی؛ سید جواد ابراهیمیان