کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرکتی
تعداد مقالات: 10
1. رابطه بین سقوط قیمت سهام و سهامداران نهادی پایدار و گذرا

دوره 12، شماره 45، بهار 1399، صفحه 81-102

رضوان حجازی؛ سید کمال خاتمی؛ علیرضا ابوالحسنی طرقی؛ محسن ابراهیمی


2. حاکمیت شرکتی، افشای مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت

دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 175-192

زهره حاجیها؛ عبدالرضا شاکری


3. تاثیر تمرکز مالکیت و درجه کنترل بر ارزش شرکت‌ در صنعت بیمه

دوره 9، شماره 33، بهار 1396، صفحه 29-50

مهدی صالحی؛ عسل بخشیان؛ فتانه داوطلب طوسی


4. حاکمیت شرکتی و تجدید ارائه صورت‌های مالی

دوره 7، شماره 25، بهار 1394، صفحه 103-126

سیدرضا موسوی؛ حسین جباری؛ عباس طالب بیدختی


5. تأخیر حسابرسی و به موقع بودن گزارشگری مالی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1393، صفحه 97-121

علی بیات؛ سعید علی احمدی


6. رابطه ی بین افشای اختیاری و مکانیزم های حاکمیت شرکتی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1392، صفحه 43-68

محمد کاشانی پور؛ مجید زنجیر دار؛ سید مهدی پار چینی پارچین؛ سید جواد با با زاده


7. رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت سود

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 143-164

عزیز گرد؛ رضا حیدریان چالی؛ حمید سید جراحی


10. تاثیر حاکمیت شرکتی بر تصمیمات حسابرسان درباره ریسک و برنامه‌ریزی

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 41-66

یحیی حساس یگانه؛ ایمان داداشی