کلیدواژه‌ها = اندازه شرکت
تعداد مقالات: 13
1. مدیریت دارایی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری

دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 79-100

داریوش فرید؛ مریم قدک فروشان


2. ارتباط بین فرصت های سرمایه گذاری و ارزش افزوده نقدی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 15-36

زهرا لشگری؛ مریم حقیقت شهرستانی


3. اثرکیفیت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری و ارائه گزارش حسابرسی مشروط

دوره 8، شماره 29، بهار 1395، صفحه 97-124

حمیدرضا وکیلی فرد؛ قدرت اله طالب نیا؛ امید صباغیان طوسی


4. رابطه بین محافظه کاری و کمتر قیمت گذاری عرضه های عمومی اولیه

دوره 7، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 87-114

سعید سعیدا اردکانی؛ محمد سالاری ابر قویی


5. رابطه بین کیفیت سود (پراکندگی سود) و بازده سهام

دوره 7، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 21-37

محسن دستگیر؛ احمد گوگرد چیان؛ ستاره آدمیت


6. عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1393، صفحه 175-212

محمد علی آقایی؛ وحید احمدیان؛ اکبر جهاز آتشی


7. رابطه میانگین بازده سهام و اندازه شرکت با چرخه نوسانات سود و جریانهای نقدی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1392، صفحه 55-72

فریدون رهنمای رود پشتی؛ هاشم نیکو مرام


8. اثرات متفاوت اندازه شرکت و نوع صنعت بر سودآوری

دوره 4، شماره 16، زمستان 1391، صفحه 157-183

مهناز ملا نظری؛ ید اله نوری فرد؛ شقایق قشقایی عبدی


9. رابطه بین شاخص مدیریت سود و سطح سود سال آتی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 1-20

بهمن بنی مهد؛ حامد کاظمی محسن آبادی


10. قابلیت اتکاء سودهای پیش بینی شده مندرج درگزارش های توجیهی افزایش سرمایه

دوره 3، شماره 12، زمستان 1390، صفحه 57-78

رویا دارابی؛ مهناز ربیعی؛ مهران فرهنگ رنجبر


11. رابطه اندازه شرکت با نوسانات بازده سهام در شرایط مختلف بازار

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 69-86

شهناز مشایخ؛ نسیم حراف عمو قین


12. تاثیر نرخ رشد دارایی های ثابت بر بازده سهام

دوره 2، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 99-130

رویا دارابی؛ اکرم کریمی


13. بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت ها

دوره 2، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 25-46

زهرا پورزمانی؛ آزیتا جهانشاد؛ علی نعمتی؛ پروین فرهودی زارع