کلیدواژه‌ها = تمرکز مالکیت
تعداد مقالات: 4
1. حاکمیت شرکتی، افشای مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت

دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 175-192

زهره حاجیها؛ عبدالرضا شاکری


3. تاثیر تمرکز مالکیت و درجه کنترل بر ارزش شرکت‌ در صنعت بیمه

دوره 9، شماره 33، بهار 1396، صفحه 29-50

مهدی صالحی؛ عسل بخشیان؛ فتانه داوطلب طوسی


4. تأثیر ساختار مالکیت بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت ها

دوره 5، شماره 20، زمستان 1392، صفحه 29-56

سید حسین سجادی؛ حسن فرازمند؛ جواد نیک کار