کلیدواژه‌ها = سود حسابداری
بررسی اثر نوفه‌ها بر کاهش ضریب واکنش به سود حسابداری

دوره 12، شماره 48، بهمن 1399، صفحه 1-22

وحید احمدیان؛ حسین اعتمادی؛ محمد علی آقایی؛ نادر مهرگان


رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری با ارزش بازار

دوره 5، شماره 20، اسفند 1392، صفحه 181-202

محمد حسن جنانی؛ محمود همت فر؛ باقر رحیمی