کلیدواژه‌ها = بازده سهام
تعداد مقالات: 19
1. بکارگیری تکنیک "تحلیل مولفه‌های اصلی" در داده‌کاهی متغیرهای مؤثر بر بازده سهام

دوره 10، شماره 37، بهار 1397، صفحه 25-52

اعظم مهتدی؛ رضوان حجازی؛ سید علی حسینی؛ منصور مومنی


2. محتوای اطلاعاتی سود (زیان)‌های تعدیل شده بابت تورم

دوره 7، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 111-124

حسن فرج زاده دهکردی؛ حسین اعتمادی؛ یگانه فغفور مغربی


3. رابطه میانگین بازده سهام و اندازه شرکت با چرخه نوسانات سود و جریانهای نقدی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1392، صفحه 55-72

فریدون رهنمای رود پشتی؛ هاشم نیکو مرام


5. محتوای اطلاعاتی نسبی و افزایشی سود در مقابل نرخ‌های بازیافت وجوه نقد برای ارزیابی عملکرد شرکت

دوره 4، شماره 14، تابستان 1391، صفحه 1-22

جلیل خدا پرست شیرازی؛ قدرت اله طالب نیا؛ طاهره مصلی نژاد


6. رابطه بین متغیـرهای حسابـداری با بـازده سهام با استفاده از مـدل بـازده ژانگ

دوره 4، شماره 13، بهار 1391، صفحه 43-64

محسن دستگیر؛ ندا تاجی؛ رحمان ساعدی


7. روابـط خطی و غیـر خطی بیـن متغیـرهای حسابداری و بـازده سـهام شـرکت های صنـعت خودرو و ساخت قطعات

دوره 3، شماره 12، زمستان 1390، صفحه 137-154

محمود همت فر؛ سید علی اکبر حسینی؛ فرهاد شاه ویسی؛ یوسف نجفی


8. ارزیابی ارتباط بین خالص دارایی عملیاتی و بازده سهام

دوره 3، شماره 9، بهار 1390، صفحه 123-138

لیلا بایی لاشکی؛ محمدرضا عسگری


11. تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن اقلام صورت های مالی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 39-64

زهرا پورزمانی؛ آزیتا جهانشاد؛ علی حسین زائری


18. رابطه ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش‌شده با بازده سهام

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 61-87

غلامحسین مهدوی؛ کمال گوینده


19. رابطه جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای تامین مالی و بازده سهام

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 89-97

مهدی مراد زاده فرد؛ حسام ناد علی پور منفرد