کلیدواژه‌ها = عملکرد شرکت
تعداد مقالات: 6
1. رابطه هزینه فرصت وجه نقد و انعطاف‌پذیری مالی با عملکرد شرکت

دوره 9، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 1-22

آناهیتا زندی؛ محسن تنانی


2. ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بر مبنای رگرسیون فازی

دوره 7، شماره 25، بهار 1394، صفحه 127-145

محمدرضا شورورزی؛ محسن خلیلی؛ حمید سلیمانی؛ امید فروتن


3. رابطه مدیریت ریسک وعملکرد شرکت

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 43-62

ید اله تاری وردی؛ زهرا دامچی جلو دار


4. رابطه ویژگی های کیفیت سود و عملکرد

دوره 3، شماره 12، زمستان 1390، صفحه 79-112

فروغ رستمیان؛ محمد خدایی وله زا قرد؛ مجتبی حیدر


5. رابطه مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت ها ی داروسازی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 143-162

علی محمد احمد وند؛ صدیقه کامران راد؛ رضا کامران راد


6. تاثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ها

دوره 3، شماره 9، بهار 1390، صفحه 1-22

علی رحمانی؛ شهناز مشایخ؛ مهدیه پور اعظم