کلیدواژه‌ها = جذب بدهی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی سازه‌های مؤثر در جذب بدهی

دوره 4، شماره 13، بهار 1391، صفحه 87-111

سعید جبار زاده کنگر لویی؛ انور بایزیدی؛ امجد رحمان زاده