کلیدواژه‌ها = چرخه عملیاتی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تورم و چرخه عملیاتی بر انباشت وجه نقد

دوره 10، شماره 39، پاییز 1397، صفحه 29-44

حسین دیده خانی؛ محمد هادی دمیری؛ میثم کاویانی