کلیدواژه‌ها = معادلات ساختاری
تعداد مقالات: 2
1. اثر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی حسابرسی عملکرد مدیریت با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری

دوره 12، شماره 48، زمستان 1399، صفحه 229-266

سجاد عبدی پور؛ فرهاد شاه ویسی؛ فرشید خیر الهی؛ علی اصغر طاهر آبادی


2. تأثیرسبک‌هایتصمیم‌گیریبرگزارشگریمالیمتقلبانه (رویکرد مدل یابی ساختاری)

دوره 12، شماره 47، پاییز 1399، صفحه 77-92

مریم هاشمی بهرمان؛ زهرا پورزمانی