کلیدواژه‌ها = مدیریت سود واقعی
تعداد مقالات: 4
1. ارائه الگوی مفهومی مدیریت سود مبتنی بر روش نظریه داده بنیاد چند وجهی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1399، صفحه 95-120

مریم فرودی؛ رضوان حجازی


2. پایداری مالکیت نهادی راهکاری مناسب جهت کنترل مدیریت سود واقعی

دوره 12، شماره 47، پاییز 1399، صفحه 169-190

محسن حمیدیان؛ حسین جنت مکان؛ هاجر فلاح


3. تأثیر دانش مالی مدیرعامل بر روی مدیریت سود

دوره 8، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 37-60

محمد ملازاده؛ محمود لاری دشت بیاض؛ محمد جواد ساعی


4. مدیریت سود واقعی، سطوح و ارزشیابی نگهداشت وجه نقد در شرکت‌ها

دوره 8، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 1-14

فرشید خیر الهی؛ اسحاق بهشور؛ فرزاد ایوانی