کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: کیفیت گزارشگری مالی
تعداد مقالات: 2
2. اثر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر انواع عدم کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 9، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 95-120

مهدی الهایی سحر؛ هدی اسکندر