کلیدواژه‌ها = کارایی سرمایه‌گذاری
تعداد مقالات: 1
1. اثر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر انواع عدم کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 9، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 95-120

مهدی الهایی سحر؛ هدی اسکندر