کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: مدیریت سود
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تعدیل کنندگی کیفیت و تداوم حسابرسی بر رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود

دوره 10، شماره 37، بهار 1397، صفحه 195-214

امیر علی بندریان؛ ابراهیم وحیدی الیزئی؛ فرامرز مقصودی


2. پیش بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم

دوره 10، شماره 37، بهار 1397، صفحه 1-24

مهدی صالحی؛ لاله فرخی پیله رود