کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: اهرم مالی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فرصت رشد بر اهرم مالی

دوره 10، شماره 38، تابستان 1397، صفحه 67-91

مریم دولو؛ فاطمه بسطامی