کلیدواژه‌ها = تئوری اغواکنندگی اخلاقی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تجربه بر رفتارهای غیرارادی حسابرسان

دوره 11، شماره 41، بهار 1398، صفحه 197-228

عیسی اکبری نفت چالی؛ امید پور حیدری؛ احمد خدامی پور