کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: ویژگی‌های مؤسسه حسابرسی
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های مؤسسه حسابرسی و مدیریت سود تعهدی و واقعی

دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 23-58

معصومه علوی؛ احمد یعقوب نژاد؛ فاضل محمدی نوده