کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: مربوط بودن اطلاعات حسابداری
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت دارایی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری

دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 79-100

داریوش فرید؛ مریم قدک فروشان