کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: تمرکز مالکیت
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی، عدم نقدشوندگی سهام و تمرکز مالکیت بر دقت پیش‌بینی سود

دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 193-216

علی ذوالفقاری؛ مهدی مرادی؛ مهدی بهنامه؛ زکیه مرندی