دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

روابط پویای حسابداری و مالی بین بازارهای کامودیتی، بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال با رویکرد مدل ARDL

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

امیررضا کیقبادی کیقبادی؛ مهدی معدنچی زاج؛ حمید محمدی شاد


طراحی مدل فراترکیب عوامل موثر بر توسعه حسابداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

رضیه علیخانی؛ مهرداد گلیجانی؛ رضا فلاح؛ مهدی مران جوری


سودمندی ارزش منصفانه تسهیلات مالی در پیش‌بینی جریانات نقدی عملیاتی آتی بانک‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.30495/faar.2021.1934152.3280

مریم رستمی؛ حمیدرضا کردلویی؛ غلامحسن تقی نتاج ملکشاه؛ فرهاد حنیفی


تاثیر رفتار احساسی سرمایه گذاران با نقش تعدیلگر اعتماد عمومی برقیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.30495/faar.2021.686952

الهام باحقیقت؛ علی اسماعیل زاده مقری؛ امیر رضا کیقبادی


اثر تعدیل کننده کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.30495/faar.2021.1931083.3245

اعظم ولی زاده لاریجانی؛ مونا خدایی


مدل سازی قیمت گذاری توزیع اطلاعات بر مبنای محدودیت تامین مالی، استراتژی تجاری و راهبری شرکتی با رویکرد معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.30495/faar.2021.686954

محمود نوذرپور شمی؛ امیررضا کیقبادی


بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه مدیریت سود و خوانایی گزارش های مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.30495/faar.2021.1895951.2892

افسانه توانگر؛ محدثه ریاحی نژاد


دینداری، اخلاق حرفه‌ای حسابداران و تقلب‌های گزارشگری مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1401

10.30495/faar.2022.1933671.3274

اسماعیل خوشبخت؛ امیرحسین تائبی نقندری؛ حدیث زینلی