دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، دی 1393، صفحه 1-137 
2. تاثیر رقابت بازار محصول بر سیاست تقسیم سود

صفحه 33-52

ولی خدادادی؛ جواد نیک کار؛ محسن رشیدی باغی


6. یکپارچه سازی تکنیک های هوش مصنوعی جهت ارائه مدل پیش بینی قیمت سهام

صفحه 89-102

مهدی مرادزاده فرد؛ رویا دارابی؛ رامین شاهعلی زاده