دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، خرداد 1394، صفحه 7-145 
تغییر حسابرس و نوع گزارش حسابرسی

صفحه 39-54

حمید رضا وکیلی فرد؛ سامان محمدی


حاکمیت شرکتی و تجدید ارائه صورت‌های مالی

صفحه 103-126

سیدرضا موسوی؛ حسین جباری؛ عباس طالب بیدختی


ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بر مبنای رگرسیون فازی

صفحه 127-145

محمدرضا شورورزی؛ محسن خلیلی؛ حمید سلیمانی؛ امید فروتن